Jak prodávat

Informační telefonní linka ŠIKOVNÉHO SRDCE     

     Nevíte si rady, ani po přečtení textu níže? Potřebujete konzultovat nějakou potíž, nebo se jen informovat jak to všechno funguje?

 

Jsme tu pro Vás - zavolejte nám na telefonní číslo 541 245 110.

 

     Vaše dotazy, návrhy, postřehy rádi zodpovíme každé pondělí - středu v čase 9:00 - 12:00h.

Registrace       

     Pro to, abyste mohli prodávat na tržišti Šikovné srdce své výrobky nebo nabízet služby, je nutné se nejprve zaregistrovat. Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním souhlasíte s Podmínkami užívání. Současně je třeba ověřit vaši soukromou e-mailovou adresu, na kterou přijde potvrzovací zpráva o registraci. V této zprávě prosím klikněte na uvedený odkaz, aby mohla být vaše registrace dokončena a váš profil plně funkční.

 

     Po těchto nezbytných náležitostech se již můžete plně věnovat obchodování.

                                                                                                                        Vkládání nových výrobků (služeb) a jejich správa

     Ihned po úspěšné registraci můžete do svého obchůdku vkládat nové výrobky. Učiníte tak v sekci Moje prodeje v oddílu Vložit nové zboží. Stejně postupujete v případě, že nabízíte službu.

 

      Tento oddíl skýtá mimo jiné možnost zboží pojmenovat, podrobně jej popsat a přiblížit návštěvníkovi vašeho obchůdku, podřadit je do kategorií (buď vlastních, nebo definovaných tržištěm) nebo vložit fotografie výrobků. Pokud se vám fotografie nedaří vložit, s největší pravděpodobností její velikost přesahuje 3000x3000px. Fotografii tak ještě před vlastním nahráním na tržiště zmenšete v grafickém editoru (například v programu Malování, který je součástí Windows, používáte-li tento systém).

 

      Při zadávání ceny výrobku stačí zadat částku do pole Cena pro kupujícího a automaticky se vám zobrazí částka pro vás a výše provize.

 

     Máte možnost informovat nakupujícího i o lhůtě dodání. Systém je nastavený na možnost ihned, avšak tuto můžete změnit a vybrat si z předem nadefinovaných termínů. Současně si u každého jednotlivého zboží volíte cenu poštovného.

 

      Po vyplnění všech polí zadejte možnost „zobrazovat zboží“ a klikněte na tlačítko vložit zboží. Pokud některé z polí opomenete vyplnit, systém vás nepustí dál a zobrazí se vám výpis, co vše je nutné doplnit.

 

     Kdykoliv můžete již vložený výrobek editovat, tj. upravit o něm veškeré informace, včetně fotografií. Učiníte tak v sekci Moje prodeje v oddílu Moje zboží. Po kliknutí na odkaz se vám zobrazí kompletní seznam produktů, které jste kdy vložili. Pro větší přehlednost můžete zobrazení produktů filtrovat podle vystaveného zboží (to, které se zobrazuje ve vašem obchůdku), podle prodaného zboží nebo podle zboží, které máte sice vložené, ale aktuálně je skryté (tj. návštěvníci vašeho obchůdku je nevidí). Současně můžete aplikovat filtr tak, abyste viděli zboží od naposledy přidaného, nejlevnějšího a nejdražšího.

 

     Abyste uspořili čas strávený nad vkládáním výrobků, připravili jsme speciální funkce, které vám usnadní práci. U každého jednotlivého zboží či služby máte možnost krom tlačítka Upravit využít i tlačítko Klonovat. To využijete v případě, že máte obdobný produkt, jako je ten, který už máte vložený. Zvolením Klonovat se dostanete na formulář Vložit nové zboží, kde budete mít předvyplněna všechna pole (kromě fotografií) údaji výrobku, který jste klonovali. Pak stačí poupravit, co potřebujete, vložit příslušné fotografie a Uložit.

 

     Správa alternativ je funkce, která vám propojí jeden nebo více výrobků. Například pokud vyrobíte náramek v určitém stylu a barevné kombinaci a současně i obdobný náhrdelník, můžete tyto dva produkty prostřednictvím Správy alternativ propojit, tedy že k náramku přiřadíte náhrdelník. Výsledkem bude to, že v detailu náramku budete mít fotku s proklikem na detail náhrdelníku a naopak. Správu alternativ využijete například i tehdy, když ušijete halenku a budete k ní chtít doporučit návštěvníkovi vašeho obchůdku třeba sukni.

 

     Proto, aby váš vložený výrobek nezanikl mezi ostatními dalšími vloženými výrobky, slouží funkce Topovat, která podporuje váš prodej. Prodejce má možnost kterýkoliv jeho jeden vybraný výrobek touto funkcí posunout na přední pozice v dané kategorii, a to jednou za šest hodin. Tím, že své výrobky pravidelně topujete, zvyšujete svoji šanci na uskutečnění prodeje. Návštěvníci tržiště tak v rámci kategorií výrobků vidí ty topované mezi prvními.

 

     Funkce Doporučit je další nástroj k podpoře prodeje na tržišti Šikovné srdce. Každý prodejce má možnost umístit své výrobky nebo služby na hlavní stránce tržiště ve speciální sekci s názvem Prodejci doporučují. Toto atraktivní umístění je možné získat zakoupením volné pozice na konkrétní den. Každý den je volných 20 pozic. V zakoupený den se vaše zboží bude v sekci zobrazovat v čase 0:00‒24:00 a v náhodném pořadí. Cena pozice, stejně jako počet volných pozic v určitý den, se zobrazuje po kliknutí na tlačítko Doporučit u konkrétního produktu.

 

Objednávky od nakupujících

     V administraci vašeho profilu v sekci Moje prodeje máte přehled o veškerých objednávkách vašeho zboží nebo služeb. Pro lepší orientaci jsou objednávky rozčleněny do několika sekcí:

 

Nové objednávky

     Zde se zobrazí každá nová objednávka (vidíte blikající vykřičník), o níž dostanete informaci ještě vnitřní poštou. Každou jednotlivou objednávku musí prodávající nakupujícímu potvrdit. Po kliknutí na tlačítko Zkontrolovat poštovné a potvrdit objednávku máte možnost změnit výši poštovného (například v případě, že nakupující si u vás objedná více zboží) a  potvrdit část objednávky nebo celou objednávku, případně objednávku zamítnout (zde je nutné písemné sdělení nakupujícímu, proč tomu tak je). V okamžiku, kdy kliknete na tlačítko Odeslat, objednávka se přesune do sekce Schválené objednávky, v případě, že ji potvrdíte, anebo do sekce Dokončené objednávky v případě, že ji zamítnete.

 

Schválené objednávky

     V této sekci máte seznam veškerých schválených objednávek, včetně jejich detailů. U každé jednotlivé objednávky máte možnost komunikace s nakupujícím, vygenerovat fakturu pro vaše potřeby, zažádat o zrušení objednávky administrátora (v případě, že není uhrazená). Současně zde informujete nakupujícího o přijmutí platby a odeslání zboží. Ve chvíli, kdy zadáte, že zboží bylo odesláno, se objednávka přesune do sekce Dokončené objednávky.

 

Dokončené objednávky

     Zde máte přehled (zobrazí se vám kompletní seznam-historie objednávek) o veškerých, ať už dokončených, zamítnutých nebo zrušených objednávkách. I tato sekce je aktivní v tom smyslu, že můžete v detailu objednávky zapsat poznámky, zobrazit fakturu nebo dále komunikovat s nakupujícím.

 

Provize

     Šikovné srdce poskytuje svým uživatelům bezpečný a komfortní způsob nákupu či prodeje zboží a služeb. Na tom se podílí prostředky technického rázu i lidské zdroje, ze kterých  přirozeně vyplývají i náklady.

 

     Nákup zboží a prezentace prodejce na tržišti (profil prodejce, vkládání zboží) jsou zdarma. V případě uskutečněného prodeje hradí prodejce provozovateli provizi za zprostředkování prodeje ve výši 10 % z ceny prodaného výrobku nebo služby. Provozovatel tržiště si vyhrazuje právo výši provize měnit. Minimálně účtovaná hodnota provize je 1 Kč, což platí u zboží s velmi nízkou cenou ‒ u zboží s cenou do 10 Kč procentuální vyjádření neplatí.

 

     POZOR Od 14.3.2016 do 31.8.2016 prodej bez zprostředkovatelské provize pro držitele Rodinných pasů (dále jen RP)! Po tomto období získávají držitelé RP stálou slevu na zprostředkovatelské provizi a to na 8% z ceny prodaného výrobku nebo služby. O Tuto slevu na provizi a prodej bez provize je třeba se přihlásit provozovateli na e-mailu info@sikovnesrdce.cz. Do předmětu zprávy stačí zadat "Jsem členem RP" a do těla zprávy vaše jméno, příjmení, město a přihlašovací jméno na portále Šikovné srdce. Provozovatel si vyhrazuje bez udání důvodu kdykoliv tyto podmínky pro držitele RP měnit.

 

      Při vkládání výrobku zadáte cenu, jakou za výrobek či službu požadujete, a výše provize se sama automaticky dopočítá, včetně ceny celkové (složené z vámi požadované ceny a z provize).

 

    Systém generuje provize k 15. dni v měsíci a to za měsíc minulý (například 15. prosince se vygenerují provize za měsíc listopad). V případě, že hodnota provize za daný kalendářní měsíc je nižší než 50 Kč, převádí se její výše a úhrada do následujícího měsíce (například v měsíci listopadu je hodnota provize 30 Kč a v měsíci prosinci 50 Kč - prodávající uhradí  v lednu za oba uplynulé měsíce současně a to 80 Kč). Pokud po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne hodnota provize 50 Kč, ve čtvrtém následujícím měsíci je prodejce povinen provizi uhradit (například v lednu je výše provize 10 Kč, v únoru 15 Kč a v březnu 10 Kč - prodávající uhradí v dubnu za všechny tři uplynulé měsíce současně a to 35 Kč).

 

     O výši provize je prodejce informován interní e-mailovou poštou a její hodnotu nalezne i v sekci Moje prodeje v Otevřené provize (uvidíte i vykřičník). Výši každé jednotlivé provize je povinen prodejce provozovateli potvrdit od 15. do 28. dne v měsíci, včetně dalších případných úhrad (zakoupení pozice v Prodejci doporučují). Na potvrzení provizí se dostanete buď kliknutím na odkaz v e-mailu, který informuje o provizi, nebo v sekci Moje prodeje/Otevřené provize. Po kliknutí na tlačítko Zkontrolovat a schválit provizi se Vám zobrazí seznam veškerých Vámi potvrzených objednávek za dané období (za daný měsíc). U každé objednávky si můžete zobrazit její detail, Vaši fakturu, napsat si poznámku, nebo kontaktovat kupujícího. U každé objednávky je automaticky nastaveno zaškrtnuté políčko ANO akceptovat objednávku za provizi. V případě, že Vám nakupující do data vygenerování provizí dosud za výrobek či službu nezaplatil, nebo objednávku zrušil, máte možnost zaškrtnout políčko NE. V tomto případě je nutné do popisného pole zadat důvod odmítnutí provize. Administrátor pak po posouzení důvodu odmítnutí může objednávku stornovat.

 

     Potvrzení provizí je nutné i v případě, že výše provize nedosáhne za daný měsíc částky 50 Kč. Jejím potvrzením dochází k převedení do dalšího měsíce. Pokud v daný měsíc nedošlo u prodejce k žádnému prodeji a neobjednal si žádnou doplňkovou zpoplatněnou službu (například Prodejci doporučují) nic za tento měsíc nepotvrzuje a nehradí.

 

     Bezprostředně po potvrzení provizí je prodejci vygenerována a zaslána e-mailem faktura. Povinností prodejce je fakturu uhradit a to bezhotovostním převodem na účet nejpozději k datu splatnosti uvedeném na faktuře. Platební příkaz vyplňujte prosím pouze na základě údajů ze zaslané faktury. Jestliže prodejce fakturu neuhradí, nebo je opakovaně s platbami v prodlení, může provozovatel tržiště jeho profil zablokovat a neumožnit mu tak další prezentaci a prodej, dokud se situace kolem plateb nevyjasní. V nejzažším případě může být profil takového prodejce zrušen a již neobnoven.

 

     V případě, že daný měsíc dojde k přeplatku (například prodávající uhradí provizi, avšak nakupující mu dosud neuhradil a proto prodávající objednávku stornuje), se tato částka vyplácí zpět a nelze ji převést do dalšího období.

 

Podpora prodeje

 

     Pro to, aby se vám prodejcům na portále Šikovné srdce lépe pobývalo a obchodovalo, jsme pro vás připravili několik funkcí k podpoře prodeje, které souvisejí s prezentací vašich výrobků a vlastně celého obchůdku.

 

Profil

     Každý prodejce je jedinečný, a to nejen svými výrobky, ale i prezentací svého profilu (obchůdku) na tržišti Šikovné srdce. Proto je dobré mít na paměti, že jaké uživatelské jméno zvolíte, takové vás bude provázet po celou dobu spolupráce se Šikovným srdcem ‒ zvolené jméno nelze již změnit.

 

     Co lze změnit kdykoliv, je profilová fotografie, která je povinná pro prodejce. Nahrávejte prosím fotografii ve formátu JPG s minimální velikostí 400 px na 400 px a maximální velikostí 1200 px na 1200 px.

 

     Už profilová fotografie a uživatelské jméno jsou vlastně vaše obchodní značka, která vyvolá v návštěvníkovi vašeho obchůdku určitý dojem.

 

Prodejce týdne

     Tato speciální sekce na hlavní stránce tržiště umožňuje, aby byly vidět nejen vaše výrobky, ale aby se k návštěvníkovi Šikovného srdce dostaly i další informace o vás jakožto prodejci. Prodejce týdne je to první, co návštěvník tržiště uvidí.

 

     Jak již název napovídá, v této sekci se prodejce prezentuje po dobu jednoho týdne, a to zdarma. Chcete-li se prezentovat na tomto prestižním místě, je třeba kontaktovat provozovatele, a to buď v rámci interní pošty, kde vyberete ze seznamu uživatelů toho se jménem sikovnesrdce, nebo odesláním e-mailu na adresu info@sikovnesrdce.cz.

 

     Výběr do této sekce provádí administrátor na základě pořadí dle data doručených žádostí. Výjimky v pořadí určuje administrátor. Do této sekce může administrátor vybrat i dle vlastního uvážení prodejce, který se neuchází o prezentaci. V takovém případě bude prodejce informován e-mailovou poštou. Na umístění do této sekce není právní nárok.

 

Dílna měsíce

     Tato sekce na hlavní straně tržiště opět významně podporuje prodejce, a to především subjekty z řad neziskového sektoru. Prezentují se zde organizace, jejichž klienti pracují například v chráněných, terapeutických či sociálně-terapeutických dílnách.

 

     Dílna, která se zde prezentuje, je do této sekce umístěna zdarma. Pořadí jednotlivých subjektů je určeno datem jejich registrace na tržišti. O výjimkách rozhoduje provozovatel tržiště. Na umístění do této sekce není právní nárok.Výběr uživatele

Co to je:

     Jakožto zaregistrovaný uživatel máte také možnost podílet se na vzhledu hlavní stránky portálu a současně prezentovat zdarma své výrobky. Výběrem je myšlen obrázkový seznam deseti produktů, mezi které prodejce může zařadit 1‒2 své výrobky. Těchto deset produktů je vlastně jakási koláž a je třeba ji vytvořit s ohledem na tematické nebo barevné ladění.

 

Jak to funguje:

     Výběr (koláž) lze vytvořit po přihlášení v nabídce „Moje aktivity“ a sekci „Moje koláže“. Poté, co stisknete zelené tlačítko „Vytvořit novou koláž“, máte možnost zadat její název a buď ji takto uložit, nebo smazat.

 

     Po uložení názvu je nutné si zvolenou koláž znovu otevřít zadáním „Upravit“ v seznamu vámi rozpracovaných výběrů (koláží). Nyní již můžete přidávat výrobky do výběru (koláže) tím způsobem, že v katalogu výrobků (v menu) si najdete ten, který vám vyhovuje, a kliknete na tlačítko „Přidat do koláže“. Ve chvíli, kdy máte výběr naplněný deseti výrobky, vám systém nabídne tři možnosti. „Uložit a nezveřejňovat“ vyberete v případě, že chcete ještě koláž upravovat, „Zveřejnit výběr“ zadáte v případě, že již neplánujete dále upravovat. V tom případě se zveřejněný výběr zobrazí na podstránce „Archiv výběrů“. Třetí možností je aktuální výběr smazat.

 

     Z uveřejněných výběrů v archivu vybírá administrátor ty nejlepší a v pravidelných intervalech je umisťuje na hlavní stránku. Výběr (koláž) se zobrazí pod záložkou „Vybírá…“, kde bude uvedena i vaše přezdívka, tedy jméno, pod kterým se přihlašujete do systému tržiště.

 

Prodejci doporučují

     Pro to, abyste mohli dát světu vědět o kterémkoliv svém výrobku nebo službě, máte možnost zakoupit si místo (jeho zobrazení) na hlavní stránce tržiště Šikovné srdce. To znamená, že v sekci „Prodejci doporučují“ se zobrazí váš výrobek v den, který si zvolíte. Na každý den (24 hodin) je volných 50 pozic a vybírat můžete z následujících pěti dnů.

 

     Zakoupení pozice naleznete po přihlášení do systému v nabídce „Moje prodeje“ v sekci „Moje zboží“. Zde, ve výpisu zboží, je u každého jednotlivého produktu tlačítko „Doporučit“. Po jeho zadání se dostanete k možnosti zvolit si příslušný termín k zakoupení. Cena za vystavení jednoho produktu po dobu 24 hodin je 10 Kč. Pro možnost nákupu počtu termínů neexistuje žádné omezení.

 

     Již zakoupený termín vystavení zboží nelze zpětně stornovat a bude vyúčtován společně s provizí v měsíční faktuře.

 

     Jako poděkování za častý či pravidelný nákup termínů vystavení zboží nebo služeb v sekci „Prodejci doporučují“ bude toto vaše zboží vystaveno na facebookových stránkách Šikovného srdce. O jeho umístění na facebooku však v konečné fázi rozhoduje administrátor.

 

Sdílení výrobku na facebooku

     U každého výrobku máte možnost jej sdílet na svém facebookovém profilu. Díky tomu máte možnost oslovit všechny vaše facebookové přátele. Uvidí tak foto sdíleného zboží s odkazem do vašeho obchůdku na Šikovném srdci.

 

Topování

     Aby byly vaše výrobky více vidět ve výpisu produktů v jednotlivých kategoriích, nezapomeňte je topovat. Každých 6 hodin můžete posunout vámi vybraný výrobek na přední pozice v dané kategorii. Topovaný výrobek tak nezanikne mezi ostatními vloženými výrobky a zvyšuje vaši šanci na uskutečnění prodeje, protože návštěvníci tržiště vidí topované výrobky v kategoriích jako první.

 

Oblíbené výrobky a oblíbení prodejci

     I přidáním výrobků nebo prodejce do vašich oblíbených máte také možnost poukázat na svůj obchůdek. Prodejce, který vás zaujal nebo jehož výrobek máte v oblíbených, se ze zvědavosti může přijít podívat zase na váš profil a nakoupit.Poptávka

     Poptávka je možností pro prodejce, jak získat další zakázku. Registrovaní nakupující do této sekce umisťují své inzeráty ‒ požadavky na výrobky. Po přihlášení do systému má prodávající možnost na konkrétní poptávku reagovat prostřednictvím interní pošty.

© CIS, Complete Internet Services, software na zakázku, SEO optimalizace Šikovné srdce. Veškerá práva vyhrazena. Design - www.brnowebdesign.com