Nejčastější dotazy

FAQ pro prodávající

 

Jak se dozvím o nové objednávce?

Prodávající je o nové objednávce informován e-mailovou zprávou a současně po přihlášení do svého profilu vidí v sekci Moje prodeje - Nové objednávky blikající vykřičník a výpis nových objednávek.

 

Co dělat, když nakupující neuhradí potvrzenou objednávku nebo odmítne převzít zboží?

V takovém případě je nutné kontaktovat administrátora (provozovatele tržiště) a tuto skutečnost oznámit. V případě, že za daný měsíc nejsou ještě potvrzené provize, po vyjasnění situace může administrátor objednávku stornovat. V případě, že provize jsou prodávajícím již potvrzené a uhrazené, po vyjasnění situace je možné provizní částku za stornovanou objednávku vrátit zpět na účet prodejce.

 

Je nutné s nakupujícím uzavřít kupní smlouvu?

Potvrzením objednávky dochází k uzavření smluvního vztahu mezi nakupujícím a prodávajícím tzv. dálkovým způsobem.

 

Jaké jsou podmínky zřízení profilu a prodeje na tržišti Šikovné srdce?

V rámci tržiště může prezentovat svůj výrobek nebo službu každý, kdo má ostatním co nabídnout. U fyzických osob je podmínkou dosažený věk 18 let. Prodej není podmíněn vlastnictvím živnostenského oprávnění. U právnických osob jsou to subjekty s platnou registrací u příslušných úřadů.

 

Je prezentace prodejce na tržišti zpoplatněna?

Registrace uživatele, stejně tak zřízení profilu (vlastního virtuálního obchůdku) na tržišti a vkládání výrobků je zcela zdarma. Prodejce hradí pouze za zprostředkování realizovaného prodeje provizi provozovateli tržiště. Na svobodné vůli prodejce je využití doplňkových hrazených služeb v oblasti podpory prodeje.

 

Jaká je výše provize na tržišti Šikovné srdce?

Prodejce hradí provozovateli tržiště za zprostředkovaný prodej provizi, jejíž výše činí 10% z konečné ceny prodaného výrobku.

 

Mohu se na tržiště zaregistrovat jen jednou?

Uživatel má možnost registrovat se na tržiště vícekrát, tj. vlastnit více účtů (virtuálních obchůdků), avšak v rámci svých jednotlivých profilů musí o všech svých účtech (virtuálních obchodech) informovat. Při opětovné registraci není možné použít již dříve zaregistrovanou e-mailovou adresu. Proto chce-li uživatel vlastnit více účtů je třeba, aby měl zřízený příslušný počet různých e-mailových adres. Uživatel s více účty nesmí tyto používat k obcházení Podmínek prodeje nebo poškozování provozovatele tržiště.

 

Jak jsou chráněny moje osobní údaje?

Ano, osobní údaje všech uživatelů v rámci tržiště Šikovné srdce jsou chráněny v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou vedeny u provozovatele tržiště pouze po dobu registrace uživatele a to za účelem poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů provozovatele a splnění povinností uložených provozovateli zákonem.

  

FAQ pro nakupující

 

Mohu současně nakoupit zboží od různých prodejců v jedné objednávce?

Ano je to možné, ale mějte na paměti, že v takovém případě zahrnuje objednávka více poplatků za poštovné a balné. Jednotliví prodejci mají různou cenovou politiku poštovného a balného, tudíž tyto poplatky se liší.

 

Je třeba se pro nákup registrovat?

Šikovné srdce umožňuje nákup zboží a služeb i bez předchozí registrace. Přesto registraci doporučujeme. Už z toho důvodu, že díky registraci zdarma máte možnost sledovat stav jednotlivých objednávek, komunikovat s prodejci vnitřní poštou, vidíte historii svých nákupů a v neposlední řádě můžete udělit komentáře k proběhlému obchodu nebo k výrobku, který vás zaujal.

 

Kdy mi přijde zakoupené zboží?

Zboží odesílá prodávající v případě platby převodem na účet po připsání finanční částky. V případě dobírky odesílá prodávající zboží bezprostředně po potvrzení objednávky. Předpokládanou dobu dodání mají jednotliví prodejci uvedenou na kartě každého výrobku. Navíc registrovaní uživatelé-nakupující mají možnost sledovat celý průběh nákupu po přihlášení v sekci Moje nákupy.

 

Jakým způsobem je prodávající informován o mé objednávce?

Každý prodávající má k dispozici přístup do interní pošty v rámci tržiště Šikovné srdce. O tom, že byla v jeho obchůdku učiněna objednávka, se dozví po přihlášení upozorněním, e-mailovou zprávou v interní poště a e-mailovou zprávou v soukromé poštovní schránce.

 

Co mám dělat v případě, že objednané zboží nebo službu neobdržím?

V takovém případě se prosím nejprve obraťte na prodejce. Ten vám bude nápomocen v případě dohledání zásilky u dopravce. Jestliže se vám s prodejcem nedaří zkontaktovat, obraťte se na administrátora tržiště prostřednictvím e-mailové zprávy. Pokud prodejce nemá nějaké závažné důvody, proč zboží neodeslal a nekomunikuje, jeho chování může vést k vyloučení z tržiště Šikovné srdce.

 

Lze zakoupené a již dodané výrobky vrátit nebo reklamovat?

Ano, dle platného právního řádu ČR máte možnost ve lhůtě 14 dní od potvrzení objednávky prodejcem, a tedy od uzavření kupní smlouvy, vrátit zakoupený výrobek. Prodejce pak má povinnost vyplatit zpět na účet částku za zboží. Poštovné a balné se však nevrací.

 

Po dobu dvou let je nakupující oprávněn vytknout vady u zakoupeného zboží a na prodávajícím je, aby reklamaci přijal a ve stanovené lhůtě ji také vyřešil.

 

Jaká je záruční doba u prodávaných výrobků?

Spolu s novým občanským zákoníkem zanikl pojem záruční doba a nově je uveden pojem zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí. Tato odpovědnost je specifikována tak, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí a prodávající bude ten, kdo musí prokázat, že vada v okamžiku převzetí neexistovala.

 

Jak jsou chráněny moje osobní údaje?

Ano, osobní údaje všech uživatelů v rámci tržiště Šikovné srdce jsou chráněny v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou vedeny u provozovatele tržiště pouze po dobu registrace uživatele a to za účelem poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů provozovatele a splnění povinností uložených provozovateli zákonem.

 

© CIS, Complete Internet Services, software na zakázku, SEO optimalizace Šikovné srdce. Veškerá práva vyhrazena. Design - www.brnowebdesign.com